İşletme Yönetimi

Detay

YÖNETİM ve ORGANİZASYON PROGRAMI 

Vizyon Mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve çağdaş eğitim yapısına sahip, aranır nitelikte ara eleman yetiştiren, sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmak. Misyon Mesleki ve çağdaş değerleri temel alan, ulusal ve uluslararası düzeyde sorunlara akılcı çözümler üretebilen, önyargıları olmayan ve ülkesini seven insan gücünü yetiştirebilmek

...
Tümü

DUYURULAR