İşletme Yönetimi

YÖNETİM ve ORGANİZASYON PROGRAMI

Vizyon

Mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve çağdaş eğitim yapısına sahip, aranır nitelikte ara eleman yetiştiren, sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm olmak.

Misyon

Mesleki ve çağdaş değerleri temel alan, ulusal ve uluslararası düzeyde sorunlara akılcı çözümler üretebilen, önyargıları olmayan ve ülkesini seven insan gücünü yetiştirebilmek